กระดูก และข้อ

“กระดูก” คนเรามักเสื่อมลงเมื่ออายุมากขึ้น รวมถึงการมีพฤติกรรมแบบผิดๆ เป็นตัวช่วยเร่งให้ กระดูกเสื่อมเร็วยิ่งขึ้นไปอีกและยังมีอุบัติเหตุที่อาจทำให้กระดูกได้รับบาดเจ็บและเกิดความผิดปกติที่ซับซ้อน การได้รับการวินิจฉัยที่รวดเร็วและทันท่วงทีเป็นหัวใจสำคัญ เพราะกระดูกเป็นอวัยวะที่ ปกป้องอวัยวะภายในและค้ำจุนโครงสร้างของร่างกายรวมทั้งการเคลื่อนไหว โรงพยาบาลกรุงเทพ จึงมี ศูนย์รักษากระดูกหัก, ศูนย์กระดูกและข้อ, ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู, สถาบันโรคกระดูกสันหลังกรุงเทพ, สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกายกรุงเทพ, คลินิกเท้าผิดรูปในเด็กและคลินิกโรคข้อและรูมาดิสชั่น ที่รวมทีมศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ มากประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะทาง 
 
View All

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ หรือตัน 

ในช่วงระยะ 10 กว่าปี ที่ผ่านมา คนไทยมีแนวโน้มการเสียชีวิตด้วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือตัน”  ที่ปัจจุบันเป็นสาเหตุของการตายอันดับต้นๆ ของเมืองไทย โดยพบว่าอาหารเป็นปัจจัยสำคัญ เนื่องจากการบริโภคของเราเปลี่ยนไป ด้วยอาหารที่มีไขมันและคาร์โบไฮเดตสูง ออกกำลังกายน้อยลงและมีความเครียดมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นโรคกรรมพันธุ์อีกด้วย
 
View All

สมอง และระบบประสาท 

ไม่น่าเชื่อว่าสมองเล็กๆ ของคนเราจะมีเซลล์มากถึง 10-12 พันล้านตัว ซึ่งแต่ละตัวมีเส้นใย ในการเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าเคมีถึงกัน การที่เราสามารถจดจำเรื่องราวหรือสิ่งต่างๆ ได้ก็เพราะว่าเกิดจากการเชื่อมต่อของกระแสไฟฟ้าแต่เมื่อไหร่ที่สมองทำงานบกพร่องย่อม ทำให้เกิดโรคต่างๆ ตามมา หากเรารู้ทันก่อนย่อมได้เปรียบ โดยเฉพาะได้รับการตรวจวินิจฉัยที่แม่นยำด้วยเครื่องมือ ที่ทันสมัยก่อนนำไปสู่การรักษา ที่ไม่ใช่แค่การรักษาเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการรักษาร่วมกับ การป้องกันไม่ให้เกิดโรคซ้ำ รวมทั้งฟื้นฟูสมองให้กลับมาแข็งแกร่ง ร่างกายและจิตใจจึงจะสามารถ ใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข คือเป้าหมายสูงสุดในการรักษาโรคทางสมอง
View All
การรักษาทางทันตกรรม:คลองรากฟัน(Root canal treatment)

การรักษารากฟัน เมื่อเกิดฟันผุผิวเคลือบจนถึงเน้ือฟันส่วนบนๆ แล้วไม่ได้รักษาโดยการอุด การผุจะลุกลามเข้าสู่โพรง ประสาทฟันได้การรักษารากฟัน จึงหมายถึงการรักษาภายในตัวฟัน โดยการท าให้ภายในโพรงประสาทฟัน สะอาด ปราศจากเชื้อโรคแลว้อุดใหแ้น่น ทา ใหเ้ก็บฟันที่เคยเป็นโรคเอาไวไ้ดโ้ดยไม่ต้องถอนทิ้ง และ สามารถทา หน้าที่ได้ตามปกติอย่างไรก็ตามการรักษารากฟันน้นั เป็นเพียงความพยายามที่จะเก็บฟันน้ันไวใ้ห้ อยู่ในช่องปากได้นานที่สุด


View All
โรคเลือด 

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดให้บริการคลินิกโลหิตวิทยา ซึ่งเป็นคลินิกเฉพาะทางที่ให้บริการตรวจการรักษาอาการเกี่ยวกับโรคเลือดโดยเฉพาะ โดยการตรวจวิเคราะห์สาเหตุ การวินิจฉัย การรักษา การติดตามผล และการป้องกันโรคทางเลือด เม็ดเลือดของคนเรามี 3 ชนิด ได้แก่ เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และ เกล็ดเลือด ดังนั้น อาการของโรคเลือดที่เกิดนั้น จะขึ้นอยู่กับว่ามีความผิดปกติที่เม็ดเลือดชนิดใด


View All

บทความสุขภาพ

โรคเลือด...รักษาได้

โรคทางโลหิตวิทยาหรือโรคเลือด มีหลากหลายชนิดทั้งชนิดที่ไม่รุนแรง และรุนแรงถึงแก่ชีวิต

Read more
โรคเหงือก คุณมีโอกาสเป็นโรคนี้ไหม?

โรคเหงือกเป็นโรคในช่องปากที่พบบ่อยที่สุดในโลก แต่โรคนี้อาจไม่แสดงอาการอะไรให้เห็นในทันที ภัยเงียบนี้เป็นอันตรายเพราะคุณอาจไม่คิดว่าตัวเองเป็นโรคเหงือก

Read more
"อาการโรคหัวใจ" ที่ใครๆก็กังวล

ภาวะหัวใจล้มเหลว เป็นภาวะที่หัวใจทำงานได้ไม่ดีอย่างที่ควรจะเป็น ภาวะที่หัวใจอ่อนแอ จึงทำให้การทำสิ่งต่าง ๆ ซึ่งปกติที่เป็นเรื่องง่ายกลายเป็นเรื่องยากมากขึ้น

Read more